RCM sätter dammkontrollen främst! Främst i känsliga miljöer och där dammet kan vara hälsofarligt är det extra viktigt med maximal dammkontroll.

RCM har löst det dels med sug på frontborstarna, Dustbuster, och med branchens mest tilltagna filterareor.
Där konkurrenternas maskiner har ett enkelt panelfilter som snabbt blir igensatt har RCM valt påsfilter i tyg av longlifetyp, en kostsammare lösning initialt men lönande i längden. För både städresultatets och medarbetarnas arbetsmiljö så är detta otroligt viktigt.

För miljöer som har problem med tex kvartsdamm rekommenderar vi RCM unika antistatiska påsfilter som klarar även PM10.

RCM har även löst det återkommande underhållet av filtren med ett speciellt dammsugarmunstycke som medföljer sopmaskinen och som gör att man enkelt kan dammsuga mellan fickorna på påsfiltret, Enkelt och smart!